vanliga frågor

Vad är Anckare?

Anckare är en digital sjukvårds aktör där du kan få vård för alkoholrelaterade beroendetillstånd, när och varifrån du vill. All personal som jobbar för Anckare innehar svensk legitimation om det krävs för tjänsten.

För vilken typ av besvär kan jag använda Anckare?

Anckare är behandlar olika grader av överkonsumtion av alkohol. Vi erbjuder läkemedelsbehandling och motiverande samtal samt anhörigstöd.
 

Kan ni skicka remisser till någon annan vårdgivare?

Ja. Vid behov kan läkaren remittera dig vidare till en annan vårdgivare.

Hur fungerar det med återbesök?

Läkaren och du kommer överens om ett datum tillsammans, återbesöket blir synligt och aktiveras i din journal. Du loggar in i din journal när ni ska träffas. Du träffar samma läkare som du hade vid föregående besök.
 

Gäller högkostnadsskyddet för läkemedel?

Ja.

Kan jag använda Anckare utan för Sverige?

Ja. Du loggar in som vanligt var du än befinner dig.

 

Hur fungerar provtagning?

Blodprovsremissen skickas till dig digitalt. Svaret kommer direkt till vår sjuksköterska som hanterar informationen och meddelar läkaren inför ditt besök. 
 

Hur garanteras anonymiteten av min journal?

Anckare är en helt privat vårdgivare, våra journaler för i vårt eget journalsystem som inte delas med landstinget. Vi lämnar inte ut journaluppgifter utan ditt medgivande.

Vem har tillgång att läsa min journal?

Din behandlande läkare och annan sjukvårdspersonal hos Anckare har tillgång till dina journaluppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra ärendet.
Det råder således samma stränga krav på sekretess hos Anckare som hos andra vårdgivare och dina uppgifter är alltid skyddade både internt och för tredje part.

Hur gör jag för att få läsa hela min journal?

Om du vill få tillgång till hela din journal kan du kontakta oss på ann@amzytec.se

Tekniska krav?

Anckare stöds av alla moderna webbläsare, smartphones och läsplattor. Allt du behöver är mobilt BankID.
Skulle du uppleva några problem med tjänsten, se till att dina enheter är uppdaterade till senaste versionen och även att din webbläsare är uppdaterad.

Måste jag ha BankID?

Ja. För att kunna nyttja vår tjänst behöver du mobilt BankID för att kunna bekräfta din identitet och för att hindra att någon annan kommer åt dina journaluppgifter.

Var vänder jag mig om jag har klagomål eller synpunkter på min vård?

Vi önskar att du i första hand vänder dig till oss om du är missnöjd med din vård. Vi utreder alla ärenden så skyndsamt vi kan och ger återkoppling om så önskas.
Är du missnöjd över hur Anckare har hanterat ett ärende kan du vända dig till din lokala patientnämnd för vidare råd och stöd.
Om du anser att någon har drabbats av, eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du anmäla det till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). IVO utreder inte ärenden som handlar om dåligt bemötande.
 

Hur lagras mina personuppgifter?

All information behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och patientdatalagen (PDL). Ytterligare information kring detta finns att läsa i våra användarvillkor.

Är det säkert?

All information behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och patientdatalagen (PDL) samt följa dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Ytterligare information kring detta finns att läsa i våra användarvillkor.