synpunkter på vården

VI VÄLKOMNAR DINA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Vi önskar att du i första hand vänder dig till oss om du är missnöjd med din vård. Vi utreder alla ärenden så skyndsamt vi kan och ger återkoppling om så önskas.

Är du missnöjd över hur Anckare har hanterat ett ärende kan du vända dig till din lokala patientnämnd för vidare råd och stöd.
Om du anser att någon har drabbats av, eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du anmäla det till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). IVO utreder inte ärenden som handlar om dåligt bemötande.